Ik ben aangesloten bij de Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen (LVNG) en ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).
Vaak vergoedt uw verzekeraar de natuurgeneeskundige behandeling geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van uw pakket voor aanvullende zorgverzekering. Voor informatie over vergoeding door uw zorgverzekeraar: zie de polis van uw aanvullende zorgverzekering.
Uitgangspunten

In mijn energetische natuurgeneeskunde praktijk werk ik vanuit een holistische (integrale) visie. In deze visie wordt er van uit gegaan dat alles met elkaar samenhangt. De mens is een eenheid van lichaam en ziel, die met elkaar in interactie zijn. Onze gedachten en emoties hebben dus ook invloed op ons lichaam. Daardoor kunnen niet verwerkte emoties leiden tot lichamelijke klachten.

In mijn praktijk kijk ik niet alleen naar de klachten waarmee cliƫnten komen, maar ook naar hun mentale en emotionele energiebalans. Door het corrigeren van eventuele afwijkingen in deze energiebalans krijgt het lichaam de gelegenheid om door zijn zelfgenezend vermogen volledig te kunnen herstellen.

Problemen en klachten kunnen we ook zien als onderdeel van een bewustwordingsproces. Door ons bewust te worden van de achterliggende oorzaken van onze klachten, kunnen we deze loslaten en ons weer vrij en gelukkig voelen.