Gabriele Dagnelie is aangesloten bij het Collectief Alternatieve Therapeuten (CAT) en ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).


Vaak vergoedt uw verzekeraar de natuurgeneeskundige behandeling geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van uw pakket voor aanvullende zorgverzekering.

Ik val als Kwaliteitstherapeut onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie klik op onderstaande logo's.

 

Allergieën

Eliminatie van allergieën
In mijn praktijk pas ik de zgn. NAET-methode toe. NAET is de afkorting van Nambudripad’s Allergie Eliminatie Techniek. Dr. Nambudripad komt oorspronkelijk uit India en had vanaf haar vroege kinderjaren veel last van zware allergieën. Dit vormde de aanleiding om een methode te ontwikkelen waarmee zij zich van deze allergieën kon bevrijden. De door Dr Nambudripad ontwikkelde techniek is een combinatie van westerse en oosterse geneeswijzen zoals kinesiologie, traditionele chinese geneeskunde (TCM), acupressuur en voedingsleer.

Bij welke klachten kan NAET zinvol zijn?
De NAET-methode is niet alleen toepasbaar bij voedingsmiddelenallergieën, maar ook bij overgevoeligheid voor huisstof, pollen en allerlei stoffen in onze leefomgeving. De symptomen van een allergie of overgevoeligheid zijn net zo divers als de stoffen die een allergische reactie kunnen uitlokken. Hooikoorts, huidklachten en voedselovergevoeligheden herkent men vaak snel als allergische reactie. Maar ook klachten zoals buikpijn, hoofdpijn en luchtwegklachten kunnen wijzen op een onderliggende overgevoeligheid, en deze klachten kunnen dus gunstig reageren op een serie NAET-behandelingen. Naast volwassenen behandel ik ook baby’s en kinderen met NAET.

Wat houdt een NAET-behandeling in?

Bij de behandeling volgens NAET wordt de overgevoeligheid voor een standaardreeks van voedingsmiddelen en omgevingsstoffen getest met behulp van onder meer kinesiologie (spiertestmethode). Vervolgens vindt door middel van acupressuur op de rug (over de kleding) ontkoppeling van de allergische reactie in het lichaam plaats.

Hoeveel behandelingen zijn nodig?
De NAET-methode beperkt zich gewoonlijk niet tot het behandelen voor één enkel allergeen. In de praktijk zijn namelijk de meeste mensen voor verschillende stoffen tegelijkertijd overgevoelig (vaak zonder het te weten). Zo is bijvoorbeeld iemand met hooikoorts vaak ook overgevoelig voor verschillende voedingsmiddelen. Om deze reden zijn per cliënt altijd meerdere behandelingen nodig. Het aantal behandelingen verschilt per cliënt, maar ligt gewoonlijk tussen de 4 en 15 behandelingen, meestal met een tussenruimte van 1-2 weken. Voor ieder allergeen is een nabehandeling nodig, wil de behandeling een blijvend effect hebben. Hiertussen moet tenminste één dag liggen, dus is het nodig om voor deze nabehandeling terug te komen. In dezelfde sessie kan dan de behandeling van een of meer volgende allergenen plaatsvinden, enzovoort.

Meer informatie vindt u op de website:
-    www.naet-europe.com