Gabriele Dagnelie is aangesloten bij het Collectief Alternatieve Therapeuten (CAT) en ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).


Vaak vergoedt uw verzekeraar de natuurgeneeskundige behandeling geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van uw pakket voor aanvullende zorgverzekering.

Ik val als Kwaliteitstherapeut onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie klik op onderstaande logo's.

 

E.E.N.

Natuurgeneeskunde
In mijn praktijk pas ik als basismethode de Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde (E.E.N.®) toe  Dit  is een verzameling van technieken afkomstig uit de Oosterse en Westerse natuurgeneeskunde. In de E.E.N.®. therapie worden deze methoden al naar gelang de klachten gericht toegepast, in overleg met de cliënt. Er is dus een heel palet van behandelingsmogelijkheden, waaruit in overleg met de cliënt een keuze gemaakt wordt. In deze therapie wordt uitgegaan van het fysieke lichaam, energievelden en –stromen (meridianen, chakra’s) en persoonlijkheidskenmerken van de cliënt. In de E.E.N.®  behandeling wordt onder meer gebruik gemaakt van Bach bloesemtherapie, E.E.N.®  energetica, Schüssler mineraalzouten en homeopathische complexmiddelen volgens het SANO®-concept. Ik werk vanuit een holistisch visie (zie uitgangspunten).

Bij welke klachten kan een E.E.N.® behandeling nuttig zijn?
Ik pas de E.E.N.® -therapie onder meer toe bij lichamelijke klachten, emotionele problemen en problemen in de persoonlijke levenssfeer. Daarbij houd ik altijd rekening met de persoonlijke wensen en de verantwoordelijkheid van de cliënt. Een reeks E.E.N.® behandelingen kan een grote hulp zijn voor cliënten om zaken op een rij te zetten en op basis hiervan nieuwe wegen in te slaan. Ook bij lichamelijke klachten kan het zinvol zijn om de energiesystemen die met verschillende organen verbonden zijn, in evenwicht te brengen; om tekorten aan te vullen en het lichaam met homeopathische complexmiddelen te ondersteunen.

Wat houdt een E.E.N.® behandeling in?

Een E.E.N.® behandeling bestaat meestal uit 4 - 5 consulten. Ieder consult begint met een anamnese-gesprek, gevolgd door het meten van energievelden en chakra's, en het corrigeren van gevonden afwijkingen. Dit wordt gevolgd door een specifieke, op de individuele klachten afgestemde behandeling en een nabespreking.