Gabriele Dagnelie is aangesloten bij het Collectief Alternatieve Therapeuten (CAT) en ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).


Vaak vergoedt uw verzekeraar de natuurgeneeskundige behandeling geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van uw pakket voor aanvullende zorgverzekering.

Ik val als Kwaliteitstherapeut onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie klik op onderstaande logo's.

 

Vitametik

Wat is Vitametik?
Vitametik is een manuele methode die bij onder meer bij stress, gespannen spieren en pijn kan worden toegepast. Bij een Vitametik-behandeling wordt een korte, snelle drukimpuls op de schuine halsspier gegeven. Dit signaal wordt door een bijzonder zenuwknooppunt opgenomen en direct aan de hersenen doorgegeven. Dit werkt vervolgens als een kettingreactie door in het zenuwstelsel, de spieren en alle organen van het lichaam. Het lichaam krijgt zo de kans, zijn natuurlijke evenwicht te herstellen.
Ons moderne leven wordt gekenmerkt door een hoge werk- en levensdruk, en tegelijk door gebrek aan lichaamsbeweging. Dit leidt tot spierspanning, die ongemerkt de zenuwen in ons zenuwstelsel onder druk zet. Door deze druk wordt  de informatiestroom in de zenuwbanen verstoord, vergelijkbaar met het dichtknijpen van een waterslang. Dit kan zeer uiteenlopende klachten tot gevolg hebben. Vitametik geeft het zenuwstelsel de gelegenheid te ontspannen, waardoor de zenuwgeleiding beter verloopt met gunstige uitwerking op een breed scala van klachten.

Bij welke klachten is Vitametik zinvol?
Vitametik kan worden toegepast bij onder meer hoofdpijn, migraine, duizeligheid, oorsuizen (tinnitus), rugklachten, nek- en schouderklachten, bekkenscheefstand en problemen in specifieke organen. Verder bij alle klachten die door stress worden veroorzaakt, evenals bij psychische en nerveuze klachten zoals prikkelbaarheid, onrust, slaapproblemen en depressieve klachten. Vitametik kan ook worden ingezet als ondersteuning bij alle genezingsprocessen omdat een ontspannen lichaam sneller kan herstellen. En tenslotte kan Vitametik preventief worden toegepast om lichamelijk en psychisch in balans te blijven.

Wat houdt een Vitametik-behandeling in?
Voorafgaand aan de behandeling vindt een intakegesprek plaats over de klachten. De behandeling begint met het nagaan van de spierspanning in het nek-gebied. Daarna vindt een beenlengtetest plaats op de speciale behandeltafel. Op basis van deze informatie wordt vervolgens een nauwkeurige, zeer snelle impuls op de schuine halsspier gegeven. Na de behandeling is een rustfase van 20 minuten in een ontspannen sfeer.
Voor veel cliënten is het effect van een Vitametik-behandeling direct voelbaar. De effecten variëren van een gevoel van totale ontspanning tot effecten op specifieke klachten van spieren en diverse organen in het lichaam.

Hoeveel behandelingen zijn nodig?
De intensieve beginfase omvat ongeveer 6 - 8 behandelingen met een tussentijd van een week.
Net als andere natuurgeneeswijzen is Vitametik geen vervanging van de behandeling door een arts. Lopende medische behandelingen en voorschriften moeten worden voortgezet, en toekomstige medische behandelingen mogen niet worden uitgesteld of achterwege gelaten.

Meer informatie vindt u op de website: www.vitametik.nl