Gabriele Dagnelie is aangesloten bij het Collectief Alternatieve Therapeuten (CAT) en ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).


Vaak vergoedt uw verzekeraar de natuurgeneeskundige behandeling geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van uw pakket voor aanvullende zorgverzekering.

Ik val als Kwaliteitstherapeut onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie klik op onderstaande logo's.

 

Home

Welkom op de website van de praktijk voor natuurgeneeskunde van Gabriele Dagnelie. Naast allergie-eliminatie volgens de NAET-methode en Jin Shin Jiyutsu, besteed ik in overleg met cliënten aandacht naar onderliggende psychische factoren van lichamelijke klachten en de oplossing van emotionele blokkades. Hierbij werk ik vanuit de visie van de Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde (E.E.N.®). Daarnaast pas ik de Vitametik-methode toe. Deze behandelingen worden hieronder kort toegelicht. Mijn behandelingen worden door veel verzekeraars vergoed. Naast volwassenen behandel ik ook baby’s en kinderen.

Een belangrijk deel van mijn werk in de energetische natuurgeneeskunde bestaat uit het behandelen van allergieën en overgevoeligheden. Hierbij werk ik volgens de zgn. NAET-methode, een techniek waarbij door middel van acupressuur een ontkoppeling plaatsvindt van de allergische reactie in het lichaam (voor meer informatie zie de pagina: Allergie). NAET is niet alleen zinvol bij voedingsmiddelenallergieën en -overgevoeligheden, maar ook bij overgevoeligheid voor stof (huisstofmijt), pollen, huisdieren en andere stoffen in onze leefomgeving. 

Verder werk ik met Jin Shin Jiyutsu, een oud weten dat vanuit Japan opnieuw in het westen is geïntroduceerd en waarbij eveneens milde acupressuur wordt gebruikt om de energiestromen in het lichaam te activeren en normaliseren. Hierdoor komt het lichaam in balans, hetgeen weer een gunstig effect kan hebben op acute en chronische klachten. Voor meer informatie zie de pagina Jin Shin Jyutsu.

Naast de bovenstaande behandelingen pas ik de Vitametik®-methode toe. Ons moderne leven wordt gekenmerkt door een hoge werk- en levensdruk, en tegelijk door gebrek aan lichaamsbeweging. Dit leidt tot spierspanning, die ongemerkt de zenuwen in ons zenuwstelsel onder druk zet. Dit kan zeer uiteenlopende klachten tot gevolg hebben. Vitametik geeft het zenuwstelsel de gelegenheid te ontspannen, waardoor de zenuwgeleiding beter verloopt met gunstige uitwerking op een breed scala van klachten..

Als u vragen hebt kunt u mij bellen voor een eerste consult, waarbij we samen de situatie van u of uw kind kunnen bespreken en ik in overleg met u een behandelplan maak.